Simsalabim Vof, BV iof Eenmanszaak

Vof, BV of Eenmanszaak?

VOF of BV of Eenmanszaak?

Het is een vraag die leeft bij veel MKB-ers en er is niet altijd eenvoudig een antwoord op te geven. Sterker nog, advocaat en fiscalist geven hier regelmatig een verschillend antwoord op, wat het voor de ondernemer niet makkelijker maakt.

Wanneer een ondernemer in zijn eentje gaat ondernemen, zijn er twee opties; de eenmanszaak of de BV. Een Vof is dan niet mogelijk, want een vof is gewoon een overeenkomst tussen verschillende personen. Deze kan eventueel zelfs mondeling gesloten worden. Dat het een overeenkomst is, betekent dus ook dat als een vof twee vennoten heeft, en een van beiden eruit stapt, de vof ophoudt te bestaan. Als er drie vennoten waren en twee blijven over, zou de onderneming verder kunnen als tweepersoons vof, maar dat moet wel vooraf goed geregeld zijn, want zonder duidelijke afspraken blijft er ook dan niets over als een vennoot vertrekt. Nota bene, dat geldt ook bij het plotseling overlijden van een vennoot. Dan dient er tussentijds afgerekend te worden, terwijl de middelen daarvoor wellicht niet beschikbaar zijn. Bij een BV is dat anders. De BV is een zelfstandige persoon voor het recht, die niet ophoudt te bestaan als een van de bestuurders of aandeelhouders besluit te vertrekken of wegvalt. Wat dat betreft, is een BV stabieler. Een BV kan bovendien ook door een enkele persoon opgericht en gerund worden. We noemen deze persoon dan DGA: directeur-grootaandeelhouder.

Aansprakelijkheden

Juist omdat de BV een zelfstandige persoon is, zijn advocaten wel voorstander van deze rechtsvorm. Bij grote risico’s worden er zelfs meerdere opgericht onder het motto; een BV is geen BV. Bestuurders en zelfs aandeelhouders kunnen wel privé aansprakelijk worden gesteld, maar veel minder snel dan bij een eenmanszaak. Je zou dan zeggen; iedereen een BV. Toch zijn fiscalisten daar geen voorstander van. Pas bij een winst boven een ton wordt de BV wat hen betreft interessant. Zij wijzen er dan ook terecht op dat aansprakelijkheden veelal op andere manieren te ondervangen zijn. Zo dient u goede algemene voorwaarden op te stellen en deze ook altijd daadwerkelijk aan de klant te geven. Daarnaast doet een goede aansprakelijkheidsverzekering natuurlijk veel goeds, maar het is geen ongelimiteerd wondermiddel. Met name wanneer het gaat om letselschade, is via algemene voorwaarden lang niet alles uit te sluiten. Wanneer de claim het verzekerde bedrag te boven gaat, heeft u een probleem. Bovendien valt niet alles binnen de dekking van de verzekering. Wanneer de ene vennoot voorzichtiger is dan de andere, vind men het al snel een probleem dat bij een vof iedereen gelijk aan te spreken is voor de schulden. Dat probleem wordt nog groter als een echtgenoot in gemeenschap van goederen erg risico-avers is. Een BV is dan prettiger, al kost de juridische veiligheid bij lagere winsten dus wel geld.

Variatie bedrijfsactiviteiten

Om de aansprakelijkheid te beperken en tegelijkertijd fiscale voordelen te genieten, is het soms mogelijk om bedrijfsactiviteiten te splitsen; het ene wordt ingebracht in een BV terwijl het ander achterblijft in een eenmanszaak. Uiteraard is dit alleen mogelijk wanneer er daadwerkelijk sprake is van verschillende producten of markten, waar daadwerkelijk een bepaalde hoeveelheid tijd aan wordt besteed. Zo niet, dan zal de fiscus het beschouwen als een truc en dus afkeuren. Diversiteit maakt dus meer mogelijk, maar diversiteit maakt soms ook meer verplicht. Zo hebben veel advocaten een eigen BV, maar het is vanuit de Orde van Advocaten niet toegestaan om daarin pensioen op te bouwen en dit kapitaal uit te lenen aan privé. Daar dient dan een aparte moedermaatschappij voor te worden opgericht. Wees daar echter niet te enthousiast in. Elke BV kost al snel 1500 Euro per jaar aan administratiekosten.

Verleden en toekomst

Een vierde overweging om voor het een of het ander te kiezen, is de vraag waar u vandaan komt en wat u over tien jaar van plan bent. Wie een BV heeft uit een eerder avontuur waar nog compensabele verliezen in zitten, maakt een andere keuze dan een verse starter. Wie drie zonen heeft die allemaal de zaak in willen, zal het prettig vinden als er relatief eenvoudig aandelen over te dragen zijn. Wie een nog wat onbezonnen kind in de zaak wil, maakt hem beter geen vennoot, maar liever werknemer met een overzichtelijke arbeidsovereenkomst en een digitale loonstrook. Wie een tech-onderneming start en verwacht op korte termijn durfkapitaal te willen aantrekken, zal ook voor een BV kiezen, ondanks het gebrek aan een ton winst per jaar. Dit kunnen dus weer allemaal argumenten zijn om toch voor de BV te kiezen.

Hoe verkrijgt u die EMZ, VOF of Flex-BV?

Kortom; het beste kunt u op papier antwoord geven op de bovenstaande vier vragen. Vervolgens maakt u een afspraak met een jurist en een fiscalist tegelijkertijd. Bij voorkeur schuift de verzekeringsagent ook nog aan. Dan kan de voor u optimale oplossing gevonden worden. Wordt dit een eenmanszaak, dan kunt u deze eenvoudig oprichten door een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Wordt dit een BV, dan zal de notaris u statuten voorleggen en bespreken of daarin nog specifieke aanpassingen nodig zijn. Over de vraag wat een flex-BV is, hoeft u zich het hoofd in elk geval niet meer te breken; sinds de invoering van de betreffende wet, zijn alle BV’s gewoon flex-BV’s. Het minimumkapitaal is afgeschaft en ook is het niet langer vereist om bij inbreng van een onderneming als storting op aandelen, een accountantsverklaring over te leggen. Als er meerdere aandeelhouders zijn, dan is er wel een overeenkomst tussen hen nodig, die een advocaat wel kan opstellen. Deze zal bespreken waar eventueel ruzie over kan ontstaan en hoe dit opgelost moet worden; wie gaat eruit en tegen welke prijs. Ditzelfde zal een advocaat met u bespreken bij het oprichten van een Vof; daar is verder geen notaris bij nodig.