Antoinette Vlieger

De Advocaten

Lydia Prinsen

Mr. Lydia Prinsen

Al vanaf 1998 is Mr. Lydia Prinsen actief in het arbeidsrecht. Na ervaring te hebben opgedaan bij diverse grotere advocatenkantoren en grote ondernemersorganisaties, heeft zij bewust gekozen voor een eigen kleinschalig advocatenkantoor, in Hilversum, met een hoge mate van specialisatie (eerst, vanaf 2011 tot medio 2019) met een compagnon, geheel in het arbeidsrecht) en, bij haar huidige kantoor, zij, op het arbeidsrecht, en haar huidige compagnon Antoinette Vlieger, op het ondernemingsrecht en bestuursrecht. Dat maakt haar, flexibel, snel, goed bereikbaar, doortastend en hierdoor kan zij ook tegen een redelijk tarief werken.

Binnen haar huidige kantoor is Lydia de advocaat die zich, als specialist, op het arbeidsrecht heeft toegelegd in de ruimste zin van het woord. Zij staat zowel werkgevers als werknemers* bij in individuele en collectieve (ontslag)zaken, re-integratiekwesties, medezeggenschapsvraagstukken en andere geschillen over (dis)functioneren, een verstoorde arbeidsrelatie en (een aanpassing van) (bijzondere) arbeidsvoorwaarden (zoals een non concurrentiebeding of een relatiebeding). Ook doen Ondernemingsraden vaak een beroep op haar deskundigheid. Door haar jarenlange ervaring, laagdrempelige en betrokken aanpak, kan zij, in vrijwel alle voorkomende arbeidsrechtelijke kwesties, in overleg met haar cliënten of hun adviseurs, hun situatie snel inschatten, beoordelen en hen adviseren over de beste oplossing die wel eens een andere kan zijn dan vooraf verwacht.

De advocatuur is veranderd en het arbeidsrecht is zeker, sinds 2015, volop in beweging en gaat in 2020 ook weer gedeeltelijk op de schop, maar wat niet anders is geworden, binnen dit rechtsgebied, is het menselijke aspect (‘de verhalen achter de zaken’) en dat maakt het ook zo’n boeiend vakgebied. Door de doorgaans korte deadlines moet je deskundig zijn - en blijven- om zo voor cliënten snel en adequaat te kunnen schakelen en ook om hierdoor juist kosten voor hen te besparen. Dit maakt het niet alleen dynamisch, maar draagt ook bij aan de charme hiervan.

Van haar nevenspecialisatie op het vlak van (internationale) agentuur- en distributie kwesties heeft Lydia gespecialiseerde kennis opgedaan, terwijl zij enige jaren werkzaam was voor Modint B.V., dé brancheorganisatie voor modefabrikanten, detaillisten, agenten en importeurs in Zeist.

Lydia heeft, onder meer, de postdoctorale Grotius Specialisatieopleiding arbeidsrecht gevolgd en is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), VAAMN (de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten midden-Nederland), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA) en de landelijke VvA (Vereniging voor Arbeidsrecht).

Lydia staat voor een praktijkgerichte vertaling van het arbeidsrecht op een voor de cliënt begrijpelijke wijze. *Naast de meer de voor de hand liggende cliënten, staat zij bijvoorbeeld ook statutair directeuren, expats en werknemers in het bijzonder onderwijs of aan het HBO bij.

E: Prinsen@Boombergadvocaten.nl 

Tel: 0627480518

Mr. Prinsen heeft in het rechtsgebieden-register van de Nederlandse Orde Van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: arbeidsrecht (inclusief collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied. Daarnaast beoefent zij de subgebieden agentuur en distributieovereenkomsten

Stichting Beheer Derdengelden,  Bekendmaking ex artikel 7.4 lid 2 sub f Voda
Mr. L.A. Prinsen- Bergacker is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen.

Antoinette Vlieger

Mr. Dr. Antoinette Vlieger

Aan de Universiteit van Amsterdam behaalde Mr. Dr. Vlieger een master, zowel in internationaal recht als Nederlands recht. Daarnaast volgde ze vakken aan vijf andere faculteiten, waaronder economie en antropologie. Hierdoor zag ze in dat de juridische insteek echt niet de enige, en vaak niet de beste is. Een jaar argumentatieleer trainde haar in strak redeneren. Ze volgde de postdoctorale specialisatie-opleidingen (Grotius) Bestuursrecht, Aansprakelijkheid & Onderneming en Vennootschapsrecht, en een opleiding op het gebied van mediation.

Na haar studie werkte Antoinette op het gebied van ondernemingsrecht; eerst aan de Zuid-as en daarna bij het Ministerie van Economische Zaken. Na een periode in het buitenland, ging ze aan de slag aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar ze promoveerde op misbruik van dienstmeisjes in Saoedi-Arabië en Dubai. Hier leerde ze wat een conflict kan veroorzaken, hoe bijvoorbeeld macht en miscommunicatie hun rol spelen. Met het proefschrift verkreeg ze de doctorstitel. Daarnaast was zij meer dan tien jaar lang vliegende keep bij de afdeling privaatrecht. Ze doceerde onder meer ondernemingsrecht, conflictbeslechting, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, fusies & overnames, bijzondere overeenkomsten, Europees Privaatrecht, bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Ze stond bekend als de docent die gewoon zei waar het op stond, in Jip & Janneke-taal. Complexe vraagstukken legde ze uit met hulp van een paar bierviltjes. Bovendien heeft het doceren van 14 vakken haar gemaakt tot generalist met bijna specialistische kennis. Hierdoor is zij ideaal als vaste advocate voor ondernemers.

Voorjaar 2015 vestigde Mr. Dr. Antoinette Vlieger zich weer voltijds als advocaat in Hilversum. Haar cliënten zijn grotendeels MKB-ers, plus een paar goede doelen-stichtingen. Nu ze de samenwerking is aangegaan met arbeidsrecht advocate Lydia Prinsen, kan ze in verband vrijwel elke vraag beantwoorden.  Antoinette helpt veel startende ondernemingen aan goede aandeelhoudersovereenkomsten of vof-overeenkomsten, beide bedoeld om conflicten te voorkomen, door duidelijkheid te creëren. Ze is een van de zeldzame advocaten die het echt leuk vindt om goede algemene voorwaarden te schrijven.; om te analyseren wat een bedrijf exact doet, en waar dus de risico’s zitten. Procederen doet ze ook, wanneer dat niet anders kan. Procederen vindt ze voor de ondernemer zelf duur en vervelend, dus andere opties verdienen de voorkeur, maar soms moet het. Qua bestuursrecht doet Antoinette vooral vergunningsaanvragen, wob-verzoeken en teruggevorderde subsidies of subsidie-uitvoeringsovereenkomsten. Verder bouwt ze bijvoorbeeld een stichting om naar een BV als dat nodig is om financiering te kunnen krijgen.

Alles wat Antoinette niet weet (en daar is ze altijd eerlijk over), stuurt ze door naar een voor de betreffende klus betere advocaat in haar netwerk. Als zo iemand er niet is, gaat ze te rade bij haar vrienden aan de Universiteit. Kwaliteit is bij Antoinette in elk geval erg belangrijk.

E: Vlieger@Boombergadvocaten.nl

Tel: 0636424109

Mr. Dr. Vlieger heeft in het rechtsgebieden-register van de Nederlandse Orde Van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: contractenrecht, aansprakelijkheid, ondernemingsrecht en bestuursrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.