Wetboeken

Contractenrecht

Contractenrecht

"Voor zover we vinden dat afspraken bij een rechter afgedwongen moeten kunnen worden, is daar het contractenrecht op van toepassing."

Mensen gaan de hele dag bewust en onbewust contracten aan. Het gaat eenvoudigweg om afspraken. Een contract kunt u ook mondeling aangaan, of kan zelfs impliciet volgen uit bepaalde handelingen. Voor zover we vinden dat deze afspraken bij een rechter afgedwongen moeten kunnen worden, is daar het contractenrecht op van toepassing. Omdat het uitgangspunt is dat we over het algemeen mogen afspreken wat we zelf willen (de zogeheten contractvrijheid) is veel contractenrecht van regelend recht; het is van toepassing als er niets, of niets anders is afgesproken. Dat betekent dat conflicten op het gebied van contractenrecht veelal veroorzaakt worden doordat (i) er niets is afgesproken over wat er nu speelt, (ii) partijen niet weten wat er is afgesproken of (iii) de afspraken wel helder zijn, maar iemand niet kan of wil nakomen.

Geen afspraken

Dat er geen duidelijke afspraken zijn, is uiteraard niet snel een probleem bij het kopen van een voetbal, maar wel bij overeenkomsten die naar hun aard lang in stand blijven. De omstandigheden veranderen dan, wat maakt dat er steeds meer kwesties zijn waar niets over is afgesproken. Dat is met name het geval bij maatschap- en vof-overeenkomsten. Ook dat zijn in de kern eenvoudigweg contracten. Helaas worden dergelijke contracten in de praktijk vaak opgesteld door accountants. Wat advocaten betreft is dat zoiets als het hart laten checken bij de tandarts, maar helaas blijken veel mensen niet door te hebben hoeveel er dan mis kan gaan. Een goede advocaat bespreekt met cliënten niet alleen welke onderneming een vof zal gaan uitoefenen, maar ook de persoonlijke achtergrond van de vennoten. Wanneer de ene vennoot partner-loos is, terwijl de ander kinderen heeft die binnenkort gaan studeren, dan is er het risico dat conflicten ontstaan over de vraag of winst uitgekeerd wordt, of dat geïnvesteerd wordt in groei. Mr. Vlieger heeft al vele van dergelijke gesprekken gevoerd over VOF's, joint-ventures en langdurige opdrachten, waarbij de afspraken worden vastgelegd ten aanzien van de belangrijkste oorzaken van conflicten.

Onbegrijpelijke of vergeten afspraken

Een ander veelvoorkomend probleem, is dat men ofwel de afspraken vergeten is, of het oneens is over de vraag wat de afspraak nu eigenlijk was. De standaard vof-overeenkomsten, die niet kritisch doorgesproken zijn, dragen ook het risico in zich dat men bijvoorbeeld vergeet dat de vof alleen opgezegd kan bij aangetekend schrijven op een termijn van drie maanden. De vof blijft dan bestaan, zonder dat dit de bedoeling van partijen is. Vaak ook hebben mensen een onbegrijpelijk contract, met dank aan een advocaat die teveel Amerikaanse series heeft gezien. Naar Nederlands recht speelt de redelijkheid & billijkheid namelijk een grote rol. In Amerika worden contracten veeleer naar de letter geïnterpreteerd, en via de Zuid-As zijn dus de ellenlange, onleesbare contracten naar Nederland gekomen. Ze zijn niet alleen volstrekt onnodig, maar dragen bovendien het risico in zich dat de ondernemer helemaal niet weet wat er is afgesproken en er dan dus ook niet naar zal handelen. Mr Vlieger schrijft contracten waarvan cliënten zeggen “Jeetje; twaalf pagina’s tekst, maar ik begreep alles in een keer.” Dat is wel zo effectief. Ook haar algemene voorwaarden kenmerken zich door begrijpelijkheid, alsmede een vriendelijk briefje aan de leverancier, dat hij iets heeft geleverd dat niet goed genoeg is. Begrijpelijkheid is wel zo effectief.

Per ongeluk / expres niet nagekomen afspraken

Tot slot kan het zijn dat de afspraken duidelijk waren, maar er alsnog niet is nagekomen. Als het even meezit, overkomt u dat als consument; op grond van het recht van de Europese Unie, bent u dan goed beschermd, zelfs als er sprake blijkt te zijn van allerlei onredelijke kleine lettertjes en juist bij verkooptrucs of online aankopen. Bent u een ondernemer en is niet geleverd wat beloofd was? Dan mag u over het algemeen niet direct de overeenkomst ontbinden, maar pas na een degelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn om alsnog te voldoen. Wees daar ook weer niet al te vriendelijk in, anders wordt het nooit een zogeheten fatale termijn. Is uiteindelijk nooit geleverd en heeft u schade, dan kan het nodig zijn om te procederen. Het is echter belangrijk om in te schatten wat dat gaat kosten en hoeveel ermee te winnen is. Soms adviseert Mr Vlieger haar cliënten om iets te beschouwen als ‘leergeld’ en niet te procederen, maar de algemene voorwaarden aan te passen om herhaling te voorkomen.

Mr Vlieger stelt contracten op, controleert bestaande contracten, maakt deze leesbaar of procedeert erover. Daarbij denkt ze mee met de ondernemer over kostenefficiëntie en andere wegen dan de juridische.

 

 

ONVERBINDENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

.

 

 

 

 

ONLINE VERKOOP AAN CONSUMENTEN

.

 

 

 


INGEBREKESTELLING

.
 


CONSUMENTENBESCHERMING VOOR ONDERNEMERS


.

 


CORONA EN CONTRACTRECHT

.