Antoinette Vlieger

Antoinette Vlieger

Mr. Dr. Antoinette Vlieger

Aan de Universiteit van Amsterdam behaalde Mr. Dr. Vlieger een master, zowel in internationaal recht als Nederlands recht. Daarnaast volgde ze vakken aan vijf andere faculteiten, waaronder economie en anthropologie. Hierdoor zag ze in dat de juridische insteek echt niet de enige, en vaak niet de beste is. Een jaar argumentatieleer trainde haar in strak redeneren. Ze volgde de postdoctorale specialisatie-opleidingen (Grotius) Bestuursrecht, Aansprakelijkheid & Onderneming en Vennootschapsrecht, en een opleiding op het gebied van mediation.

Na haar studie werkte Antoinette op het gebied van ondernemingsrecht; eerst aan de Zuid-as en daarna bij het Ministerie van Economische Zaken. Na een periode in het buitenland, ging ze aan de slag aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar ze promoveerde op misbruik van dienstmeisjes in Saoedi-Arabië en Dubai. Hier leerde ze wat een conflict kan veroorzaken, hoe bijvoorbeeld macht en miscommunicatie hun rol spelen. Met het proefschrift verkreeg ze de doctorstitel. Daarnaast was zij meer dan tien jaar lang vliegende keep bij de afdeling privaatrecht. Ze doceerde onder meer ondernemingsrecht, conflictbeslechting, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, fusies & overnames, bijzondere overeenkomsten, Europees Privaatrecht, bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Ze stond bekend als de docent die gewoon zei waar het op stond, in Jip & Janneke-taal. Complexe vraagstukken legde ze uit met hulp van een paar bierviltjes. Bovendien heeft het doceren van 14 vakken haar gemaakt tot generalist met bijna specialistische kennis. Hierdoor is zij ideaal als vaste advocate voor ondernemers.


Antoinette Vlieger

Voorjaar 2015 vestigde Mr. Dr. Antoinette Vlieger zich weer voltijds als advocaat in Hilversum. Haar cliënten zijn grotendeels MKB-ers, plus een paar goede doelen-stichtingen. Nu ze de samenwerking is aangegaan met arbeidsrecht advocate Lydia Prinsen, kan ze in verband vrijwel elke vraag beantwoorden.  Antoinette helpt veel startende ondernemingen aan goede aandeelhoudersovereenkomsten of vof-overeenkomsten, beide bedoeld om conflicten te voorkomen, door duidelijkheid te creëren. Ze is een van de zeldzame advocaten die het echt leuk vindt om goede algemene voorwaarden te schrijven.; om te analyseren wat een bedrijf exact doet, en waar dus de risico’s zitten. Procederen doet ze ook, wanneer dat niet anders kan. Procederen vindt ze voor de ondernemer zelf duur en vervelend, dus andere opties verdienen de voorkeur, maar soms moet het. Qua bestuursrecht doet Antoinette vooral vergunningsaanvragen, wob-verzoeken en teruggevorderde subsidies of subsidie-uitvoeringsovereenkomsten. Verder bouwt ze bijvoorbeeld een stichting om naar een BV als dat nodig is om financiering te kunnen krijgen.

Alles wat Antoinette niet weet (en daar is ze altijd eerlijk over), stuurt ze door naar een voor de betreffende klus betere advocaat in haar netwerk. Als zo iemand er niet is, gaat ze te rade bij haar vrienden aan de Universiteit. Kwaliteit is bij Antoinette in elk geval erg belangrijk.

E: Vlieger@Boombergadvocaten.nl

Tel: 0636424109

Mr. Dr. Vlieger heeft in het rechtsgebieden-register van de Nederlandse Orde Van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: contractenrecht, aansprakelijkheid, ondernemingsrecht en bestuursrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.