Aansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitjes

Aansprakelijkheid bedrijfsuitjes

Aansprakelijkheid bij bedrijfsuitjes

"Wie betaalt de schade als het misgaat tijdens een bedrijfsuitje. Dat is veelal de werkgever, zelfs als hij zich amper met de organisatie bemoeid heeft."

Traktatie of schadeclaim

Het bedrijfsuitje is helemaal ingeburgerd. Vol enthousiasme storten wij Nederlanders ons collectief op het poldersporten, kleiduif-schieten en serviesverven. De dagen staan in het teken van teambuilding, visie en gewoon wat ontspanning. Opmerkelijk genoeg wordt er weinig nagedacht over de vraag wie betaalt als het misgaat. Dat is veelal de werkgever, zelfs als hij zich amper met de organisatie bemoeid heeft. Eén merkte op: “Het moet niet gekker worden; je trakteert op een uitje en krijgt een schadeclaim terug.” Daar komt het inderdaad op neer. En de bedragen waar het om gaat, kunnen enorm zijn. Zo brak een werkneemster bij de rolschaats-borrel haar pols. Door complicaties kon ze die arm nooit meer goed gebruiken en raakte arbeidsongeschikt; dan loopt de rekening hoog op. Ook waren de kosten aanzienlijk toen aangeschoten personeel spiritus op de BBQ spoot, waarna het gehele restaurant in de hens vloog. Een werkgever kan in dergelijke gevallen misschien juridisch gezien wel een ander aanspreken, zoals de organisator van het festijn, of juist de onverantwoorde loontrekker, maar als dat een kale kip blijkt te zijn, schiet je daar niet zoveel mee op. Een werkgever doet er daarom verstandig aan om goed na te denken, voordat hij off-sites en snoepreisjes organiseert.​

Tips ter voorkoming van aansprakelijkheid

Ten eerste is het zinvol het geheel zo vrijwillig mogelijk te maken. Als slechts de helft van het personeel komt opdagen, is dat niet alleen qua kosten, maar ook juridisch gunstig. Ten tweede is het wijs om domweg af te zien van gevaarlijke acties. Zelfs hummers vallen om, dus ga hiermee niet van duinen af suizen en al helemaal niet zonder gordel. Ten derde is het verstandig om bedrijven in te huren die aantoonbaar over een stevige aansprakelijkheidsverzekering beschikken. Dit verhoogt de mogelijkheden om kosten te verhalen. Of bied anders de participanten een verzekering aan. Ten vierde is het zaak om uw ondergeschikten zoveel mogelijk aanwijzingen mee te geven; bij rolschaatsen zijn polsbeschermers en helmen dus verplicht. Wie van mening is dat zijn kapsel daardoor teveel in de war raakt, mag gewoon niet meedoen. Ten vijfde moeten de activiteiten aansluiten bij de capaciteiten van de deelnemers. Werknemers van een sportschool kunnen gaan abseilen, maar juffrouw Jannie van de afdeling inkoop, wiens sportprestaties zich beperken tot Sudoku’s dus niet. Tot slot is het belangrijk om rekening te houden met enige domheid en onvoorzichtigheid van uw ondergeschikten. Zelfs als ze universitair opgeleid zijn. Zelfs als ze in nuchtere toestand zo verstandig lijken. Zelfs als ze drie keer gewaarschuwd zijn. Bedenk goed wat er mis kan gaan, en wat er nu al gedaan kan worden om de schade dan verder te beperken. Hoewel de dag bedoeld is als gezellig uitje, moeten brandblussers en EHBO-kits dus binnen handbereik staan; alleen al om aan te tonen dat u als werkgever uw uiterste best heeft gedaan om schade te voorkomen.